سامانه پشتیبانی کیمیااستات

خوش آمدید! به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات پشتیبانی شرکت اکسیر پرداز آزما اقدام به راه اندازی سامانه پشتیبانی کیمیااستات نموده است. کلیه مشتریان قدیم و جدید کیمیااستات می توانند با تماس با شرکت اکسیر پرداز آزما اقدام به دریافت رمز عبور نموده و با استفاده از این سامانه از انواع خدمات پشتیبانی شامل گارانتی، تعمیرات، سرویس، کالیبراسیون، ارتقاء و آموزش برخوردار شوند.